Immuniq
Immuniq
www.diametra.com
DiaMetra jest firmą specjalizującą się w endokrynologii i immunologii. Oferta DiaMetra obejmuje zestawy do oznaczania hormonów steroidowych i białkowych, testy do oznaczania składowych układu dopełniacza oraz markerów nowotworowych. Badania opierają się na technice EIA.