RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych zwane RODO.

Celem RODO jest ochrona danych osobowych osób fizycznych oraz ujednolicenie zasad przetwarzania w Unii Europejskiej.

Nasza firma prowadzi działalność, w czasie której zawieramy umowy, świadczymy usługi, a przez to przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych. Jako administrator danych osobowych przekazujemy Państwu zasady ich przetwarzania oraz informujemy o prawach jakie przysługują osobom, których dane przetwarzamy.

Administratorem danych osobowych jest IMMUNIQ Beata Solon-Gogol. Siedziba firmy: ul. Sąsiedzka 1, 44-240 Żory.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem:

IMMUNIQ Beata Solon-Gogol ul. Sąsiedzka 1, 44-240

Firma IMMUNIQ Beata Solon-Gogol przetwarza dane kontrahentów: dostawców, odbiorców oraz usługodawców (osób, które są pracownikami lub przedstawicielami naszych kontrahentów) oraz kandydatów do pracy w IMMUNIQ (Dane osobowe ujęte w CV są wykorzystywane wyłącznie w celu bieżącej rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji wszystkie CV są niszczone, a CV przesłane na e-maile są usuwane).

Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy lub zamówienia, dochodzenie roszczeń, wystawianie i przechowywanie faktur oraz sprawdzanie wiarygodności płatniczej w związku z zawarciem i wykonaniem umowy

 

Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa, z rejestrów CEIDG, ze stron internetowych, od kontrahentów IMMUNIQ.

Dane osobowe przekazywane są osobom, które są upoważnione przez nas do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych; podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania umowy, np. kurierzy, przewoźnicy, firmy świadczące dla IMMUNIQ usługi prawne, usługi BHP oraz IT.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji rachunkowej.

Firma IMMUNIQ Beata Solon-Gogol nie dokonuje profilowania.

Przysługuje Państwu prawo do dostępu i sprostowania swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 

Poszukujemy pracowników na stanowisko:

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

Jeżeli posiadasz:

 • Doświadczenie w pracy w branży diagnostycznej,
 • Doświadczenie na stanowisku przedstawiciela handlowego
 • Świetnie rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
 • Orientację na realizację założonych celów,
 • Umiejętność zarządzania czasem i dynamicznego działania

Śmiało wyślij nam swoje CV i dołącz do Zespołu Immuniq!

   

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

  Jeżeli potrzebują Państwo szczegółowych informacji na temat produktów, naszych promocji lub potrzebna jest indywidualna wycena, chętnie pomożemy i odpowiemy na wszelkie pytania. Prosimy wypełnić poniższy formularz kontaktowy: