Immuniq
Immuniq
www.american-diagnostica.de

Sekisui Diagnostics GmbH/American Diagnostica jest liderem w odkrywaniu i produkcji nowoczesnych technik diagnostycznych związanych z zagadnieniami fibrynolizy, hemostazy, onkologii, biologii naczyń i trombocytozy. Ich produkty trafiają do szpitali, laboratoriów diagnostycznych, placówek badawczych i firm farmaceutycznych na całym świecie.